عکـــــــــــس خفن http://picture-2014.mihanblog.com 2019-08-21T15:50:42+01:00 text/html 2017-04-12T05:36:19+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN عکس پروفایل جدید سال 96 http://picture-2014.mihanblog.com/post/1011 <div align="center"><h1 align="center"><a href="http://mahakstan.ir/217/profile-picture/" target="" title="">عکس پروفایل</a></h1><br><img class="size-full wp-image-218 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-profile-1-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس پروفایل,عکس پروفایل دخترانه,عکس پروفایل پسرانه,عکس پروفایل شیک 2018" width="450" height="450"><br><br><p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/photos-of-full-hd/"><strong>عکس</strong></a></span> : در این پست از <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir"><strong>محکستان</strong></a></span> قصد داریم برای شما دوستان <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/217/profile-picture/"><strong>عکس پروفایل</strong></a></span> دخترانه و پسرانه رو بزاریم ک امید وارم استفاده کنید</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس پروفایل,عکس پروفایل دخترانه,عکس پروفایل پسرانه,عکس پروفایل شیک 2018" width="300" height="89"></p><p style="text-align: center;"><br></p><br></div><h1 align="center"><a href="http://mahakstan.ir/217/profile-picture/" target="" title="">عکس پروفایل</a></h1> text/html 2017-04-10T23:21:06+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN عکس های جدید جواد رضویان http://picture-2014.mihanblog.com/post/1010 <span id="spnPrint"><p align="center"><img class="size-full wp-image-1070 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/javad-razavian-5-mahakstan.ir_.jpg" alt="بیوگرافی جواد رضویان" width="450" height="270"></p> <p align="center">او لیسانس نقاشی دارد و سبک نقاشی اش الیستراسیون است. <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://mahakstan.ir/1069/javad-razavian/"><strong>جواد رضویان</strong></a></span> به طور اتفاقی وارد این رشته شده و سال اول دانشگاه با <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/"><strong>مهران غفوریان</strong></a></span> و امیر غفارمنش و بیزن بنفشه خواه همکلاس بوده و به کمک آنها وارد این رشته شده است.</p> <p align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://mahakstan.ir/cat/actors-picture/"><strong>عکس بازیگران</strong></a></span> : او اولین بار در سال 1373 پا به عرصه بازیگری گذاشت و با مجموعه سیب <strong>خنده</strong> به تلویزیون آمد.</p> <p style="text-align: center;">اما با مجموعه طنز پاورچین به کارگردانی <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://mahakstan.ir/540/mehran-modiri/"><strong>مهران مدیری</strong></a></span> به موفقیت رسید و در جایزه بزرگ این موفقیت را تکرار کرد.</p> </span> text/html 2017-03-27T21:03:00+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN عکس عاشقانه غمگین با متن زیبا جدید احساسی و رمانتیک سال 2018 http://picture-2014.mihanblog.com/post/1009 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/">عکس عاشقانه غمگین با متن</a> زیبا جدید احساسی و رمانتیک سال 2018</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1076" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-1-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">گاهی «<strong>دوست داشتن</strong>»<br> پنهان بماند قشنگ تر است !<br> دوست داشتن را<br> باید کشف کرد<br> باید درک کرد<br> باید فهمید<br> دوست داشتن<br> دل میخواد ، نه دلیل . . .</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1077" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه با متن" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><strong>عکس عاشقانه غمگین با متن</strong> </a></span></p> <p style="text-align: center;">دست خودم نیست<br> نمی توانم جلویش را بگیرم !<br> در تاکسی باشد<br> یا در جلسه مهم کاری<br> یا سر میز شام<br> فرقی نمی کند<br> دوست داشتنت<br> به «عطسه» می ماند . . !</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1078" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><strong>عکس عاشقانه غمگین</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;">دوباره راه می افتم<br> <strong>عشق</strong>،<br> مرا از تمام سربالایی های نیامدنت بالا می برد !<br> من این پیچ و خم های به تو نرسیدن را هم<br> دوست دارم . . .<br> مینا آقازاده</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1079" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-4-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس های عاشقانه غمگین" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">کسی به خوبیِ من مشقِ <em><strong>عشق</strong></em> را ننوشت<br> ببین به دیده‌ی انصاف،<br> آفـریـن دارم . . !</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1080" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-5-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس غمگین" width="450" height="445"></a></p> <p style="text-align: center;">دوستت دارم و<br> <em><strong>عشـــق</strong></em> تو<br> از نامم می تراود<br> مثــــل<br> شیره ی تک درختی مجروح<br> در حیاط زیارتگاهی !</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1081" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-6-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس های عاشقانه غمگین" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">مرا دوست داشته باش<br> همچون<br> گذشتن از این سو به آن سوی خیابان<br> نخست<br> به من نگاه کن<br> بعد مرا<br> و سپس باز هم مرا<br> نگاه کن !</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1082" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-7-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس های عاشقانه غمگین" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://mahakstan.ir/242/photo-romance-4/"><strong>عکس عاشقانه متن دار</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="http://mahakstan.ir/970/rainy-weather/"><strong>باران</strong></a></span>،<br> شبیه توست<br> هر جا ببارد<br> دوستش دارم . . .</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1083" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-8-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه دخترانه" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">وقتی میـگویم<br> ” تـــــــو ”<br> یعنی تمـامِ مَـن !<br> ایـن کلمه ی دو حرفی</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1084" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-9-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس غمگین" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">انگار پیچکی<br> دیوارِ برلین رابه سُخره بگیرد !<br> یا پرنده ای<br> دیوارِ چین را<br> مرا که می بوسی . . !</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1085" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-10-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین با متن" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><strong>عکس عاشقانه غمگین با متن</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;">باید آنقدر<br> در آغوشت بگیرم<br> که اگر روزی<br> دور بودیم از هم<br> عطر تنت در من<br> مانده باشد . . .</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1086" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-11-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">یک مدل <strong>دوست دارم</strong> هست که<br> گفته نمیشه<br> فهمیده میشه<br> بهش میگن دوست دارم واقعی . . .</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1087" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-12-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین متن دار" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">معجزه <strong>عشق</strong><br> همه یِ اختراعات دنیا را<br> زیرِ سوال می‌برد !<br> وقتی تنها با یک نگاه<br> با یک سلام، با یک بودن<br> می‌شود تا آخرِ دنیا<br> بی‌هیچ هواپیمایی دوید<br> دوید، دوید …</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1088" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-13-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عشق" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><a style="color: #ff00ff;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/"><strong>عکس عاشقانه</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;">آدم که<strong> عاشق</strong> شد؛ گرما نمیفهمد<br> آدم که عاشق شد؛ من من، نمیفهمد<br> طوفان نمیفهمد، سرما نمیفهمد<br> چیزى نمیفهمد، اصلا نمیفهمد !</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1089" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-14-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه دخترانه" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">دنیای ساده‌ای داریم<br> گاهی اگر …<br> دعوا می‌کنیم،<br> سر این است<br> که من عاشق‌ترم<br> یا تـو …</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1090" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-15-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه جدید" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993366;"><a style="color: #993366;" href="http://mahakstan.ir/242/photo-romance-4/"><strong>عکس عاشقانه متن دار</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="http://mahakstan.ir/cat/funny-photo/"><strong>خنده</strong></a></span> ام می گیرد !<br> ڪه نفت را طلای سیاه می دانند<br> خب سیاستمدارند<br> و انتظار چندانی هم نمی رود !<br> از طرفی …<br> ” چشمان ” تو را ڪه ندیده اند . . .</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1091" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-16-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه دخترانه" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://mahakstan.ir/156/photo-romance-2/"><strong>عکس عاشقانه دخترانه</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;">ادبیات مدرسه را دور بریز<br> در ادبیات من<br> <strong>دوست داشتن</strong> را فقط یک جور میتوان صرف کرد<br> دوستت دارم<br> دوستم داری<br> و دیگران غلط میکند دوستت داشته باشد…</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1092" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-17-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه دخترانه" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><strong>جملکس های عاشقانه زیبا</strong></span></p> <p style="text-align: center;">پدرم عقیده داشت که :<br> یک زن نیرومند می تونه<br> از یک مرد هم قوی تر باشه<br> مخصوصا اگر توی دلش <strong>عشق</strong> هم باشه<br> فکر می کنم یک زن عاشق<br> تقریبا نابود نشدنی باشه …</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1093" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-18-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس جملکس های عاشقانه" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>عکس های عاشقانه خفن</strong></span></p> <p style="text-align: center;">فَقَط پیشِ «تُو» آرومَم<br> فَقَط با «تــــُو» جَهان خوبہ…<br> چِقَدبَدعادَتم ڪردے<br> نَباشے حالَم آشوبه…</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1094" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-19-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه دخترانه" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong>عکس های عاشقانه گیتار</strong></span></p> <p style="text-align: center;">تمام زندگیم را<br> فدای “میمی”میکنم که آخر نامم میگذاری…!</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1096" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-20-mahakstan.ir_-1.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://mahakstan.ir/217/profile-picture/"><strong>عکس پروفایل</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;">زنـدگی با تو عجب حس عجیبی دارد<br> <strong>بوسه</strong> روی لب تو طـعم غـریبی دارد<br> مـثل آدم بفـروشم به هوای تو بهشت<br> چون که حوا هوس مزه ی سیبی دارد<br> سید مصطفی هاشمی</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1075/photos-romantic-sad-text/"><img class="alignnone size-full wp-image-1097" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-asheghaneghamgin-jadid-21-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس غمگین" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><a style="color: #333399;" href="http://mahakstan.ir/924/photo-sad-alone/"><strong>عکس غمگین</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;">به سرت روسری آبی و صورت چون ماه<br> آسمانی تر از این <strong>عشق</strong> چه دارد دنیا ؟</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه غمگین جدید,عکس عاشقانه غمگین متن دار,عکس عاشقانه غمگین شیک" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/">عکس عاشقانه</a> غمگین با متن زیبا جدید احساسی و رمانتیک سال 2018</span></h2> text/html 2017-03-27T14:16:12+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN بیوگرافی سید جواد رضویان بازیگر طنز ایرانی بعلاوه عکس جواد رضویان http://picture-2014.mihanblog.com/post/1008 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بیوگرافی سید <a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1069/javad-razavian/">جواد رضویان</a> بازیگر طنز ایرانی بعلاوه عکس جواد رضویان</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1069/javad-razavian/"><img class="size-full wp-image-1070 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/javad-razavian-5-mahakstan.ir_.jpg" alt="بیوگرافی جواد رضویان" width="450" height="270"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1069/javad-razavian/">بیوگرافی سید جواد رضویان</a></span></h3> <p style="text-align: center;">نام :<strong>جواد</strong><br> نام خانوادگی:<strong>رضویان</strong><br> تاریخ تولد :1354/5/6<br> محل تولد :تهران<br> تحصیلات :لیسانس نقاشی<br> تاهل:متاهل</p> <p style="text-align: center;">فرزندان:یک دختر به نام یامین</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>جواد رضویان</strong></em> در ششمین روز مرداد ماه 1354 در تهران به دنیا آمد. او از طرف مادری یزدی است و از طرف پدری قمی است.</p> <p style="text-align: center;">او لیسانس نقاشی دارد و سبک نقاشی اش الیستراسیون است. <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1069/javad-razavian/"><strong>جواد رضویان</strong></a></span> به طور اتفاقی وارد این رشته شده و سال اول دانشگاه با <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/"><strong>مهران غفوریان</strong></a></span> و امیر غفارمنش و بیزن بنفشه خواه همکلاس بوده و به کمک آنها وارد این رشته شده است.</p> <p style="text-align: center;"><em><strong>جواد رضویان</strong></em> یک دختر به نام یامین دارد. او عاشق رنگ نارنجی است و یک طوطی برزیلی دارد. جواد رضویان تاکنون در چند تله فیلم نیز بازی کرده و تا به حال چند آلبوم نیز بیرون داده است که آخری آن کاری با نام لحاف دوزی است.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/actors-picture/"><strong>عکس بازیگران</strong></a></span> : او اولین بار در سال 1373 پا به عرصه بازیگری گذاشت و با مجموعه سیب <strong>خنده</strong> به تلویزیون آمد.</p> <p style="text-align: center;">اما با مجموعه طنز پاورچین به کارگردانی <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/540/mehran-modiri/"><strong>مهران مدیری</strong></a></span> به موفقیت رسید و در جایزه بزرگ این موفقیت را تکرار کرد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="بیوگرافی جواد رضویان,عکس جواد رضویان,عکس های جواد رضویان,عکس جواد رضویان جدید,جواد رضویان" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1069/javad-razavian/"><img class="alignnone wp-image-1071 size-full" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/javad-razavian-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="بیوگرافی سید جواد رضویان" width="450" height="570"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی سید جواد رضویان</span></h3> <p style="text-align: center;">او در سال 1391 در سریال خروس ساخته سعید آقا خانی ویژه ماه رمضان ایفای نقش کرد که هر شب از شبکه دو سیما پخش می شد.</p> <p style="text-align: center;">آخرین هنرنمایی او در تلویزیون و تا کنون بازی در سریال درحاشیه <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/540/mehran-modiri/"><strong>مهران مدیری</strong></a></span> بود که در نقش زهتاب&nbsp; ظاهر شد.</p> <p style="text-align: center;">در حاشیه عنوان سریال تلویزیونی طنزی به کارگردانی <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/540/mehran-modiri/"><strong>مهران مدیری</strong></a></span> است که در 90 قسمت 40 دقیقه ای، در ابتدا برای شبکه تهران تهیه شد ولی در نهایت در در بیست و پنج قسمت در نوروز 1394 از شبکه 3 سیما به نمایش درآمد. این مجموعه تلویزیونی چهارمین سریال مهران مدیری در دههٔ 1390 و اولین سریال او پس از بازگشت به تلویزیون است که با استقبال گستره مردم مواجه شد.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="بیوگرافی جواد رضویان,عکس جواد رضویان,عکس های جواد رضویان,عکس جواد رضویان جدید,جواد رضویان" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1069/javad-razavian/"><img class="alignnone size-full wp-image-1072" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/javad-razavian-4-mahakstan.ir_.jpg" alt="بیوگرافی جواد رضویان" width="450" height="349"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی سید جواد رضویان</span></h3> <p style="text-align: center;">فیلم سینمایی:</p> <p style="text-align: center;">شیطان شلوار لی نمی پوشد<br> 1391 کالسکه<br> 1389 کمی شیرین، بسی فرهاد کارگردان و بازیگر<br> 1389 اخلاقتو خوب کن<br> 1389 ساندویچ سرد<br> 1388 یک جیب پر پول<br> 1387 اخراجی ها 2<br> 1387 زندگی شیرین<br> 1387 چارچنگولی<br> 1387 دلداده <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/actors-picture/"><strong>بازیگر</strong></a></span><br> 1385 کلاهی برای <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/970/rainy-weather/"><strong>باران</strong></a></span><br> 1383 شاخه گلی برای عروس<br> 1383 شارلاتان</p> <p style="text-align: center;">فیلم تلویزیونی :</p> <p style="text-align: center;">1389 لیمو ترش کارگردان و بازیگر<br> 1388 به روح پدرم<br> 1386 معتاد اجباری</p> <p style="text-align: center;">مجموعه های تلویزیونی :</p> <p style="text-align: center;">139۴ در حاشیه<br> 1392 شوخی کردم<br> 1391 خروس<br> 1390 مهمانان ویژه کارگردان و بازیگر<br> 1390 کسی خوابه؟ کارگردان و بازیگر<br> 1387 مامور بدرقه<br> 1386 چارخونه<br> 1385 فرار بزرگ<br> 1384 قرارگاه مسکونی کارگردان و بازیگر<br> 1384 ارث بابام کارگردان و بازیگر<br> 1384 جایزهٔ بزرگ<br> 1382 باغچهٔ مینو<br> 1381 پاورچین<br> دو و نیم هفته<br> سیب خنده<br> صفر درجه</p> <p style="text-align: center;">فیلم ویدیویی-تلویزیونی</p> <p style="text-align: center;">1393 پاشنه بلند<br> 1391 بی نشون<br> 1389 لیمو ترش<br> 1388 به روح پدرم<br> 1386 معتاد اجباری</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="بیوگرافی جواد رضویان,عکس جواد رضویان,عکس های جواد رضویان,عکس جواد رضویان جدید,جواد رضویان" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی سید <a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1069/javad-razavian/">جواد رضویان</a> بازیگر طنز ایرانی بعلاوه عکس جواد رضویان</span></h2> text/html 2017-03-26T20:11:39+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN تاثیر افسردگی در رابطه زناشویی بین زنان و مردان و راه درمان http://picture-2014.mihanblog.com/post/1007 <h2 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1063/marriage-4/">تاثیر افسردگی در رابطه زناشویی</a> بین زنان و مردان و راه درمان</span></h2> <p align="center"><a href="http://mahakstan.ir/1063/marriage-4/"><img class="size-full wp-image-1064 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/afsordegi-1-mahakstan.ir_.jpg" alt="درمان افسردگی" width="450" height="309"></a></p> <h3 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;">تاثیر افسردگی در رابطه زناشویی</span></h3> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/marriage/"><strong>زناشویی</strong></a></span> : مسئله ای که همه درمانگران با رویکردهای گوناگون بر آن تاکید دارند، نقش اطرافیان در کمک به بهبود بیمار است. در این بین همسر بیمار نقشی مهم دارد و می تواند فرآیند بهبود را تسریع یا حداقل از میزان درد و رنج بیمار کم کند.این کار هر چند آسان به نظر می رسد، اما در عمل چندان ساده نیست. اگر همسر شما دچار <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1063/marriage-4/"><strong>افسردگی</strong></a></span> است، توجه به نکاتی که در ادامه بیان می شود، می تواند به شما کمک کند تا به یاری او بشتابید.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #008000;"><strong>تاثیر افسردگی بر رابطه زناشویی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">وقتی همسر ما سرما می خورد ممکن است کمی بی حوصله یا بداخلاق شود، اما در مجموع بیماری او آثار ماندگار یا قوی بر رابطه زناشویی ندارد. اما در رابطه با بیماری های روانی و به ویژه اختلالات خلقی رابطه ما و همسرمان یکی از اولین مسائلی است که طی بیماری می تواند آسیب ببیند. به عنوان مثال افراد افسرده دچار باورهای اشتباه و تفکرات غیرمنطقی هستند. این باورها می تواند برای اطرافیان به شدت آزاردهنده باشد. گاهی اوقات فرد افسرده، ساده ترین رفتار اطرافیان را به عجیب ترین شکل ممکن تفسیر می کند؛ به عنوان مثال کمی دیر جواب دادن به تلفن، می تواند به معنای طردشدن، بی علاقگی همسر یا لجبازی او برداشت شود.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #333399;"><strong>مهم ترین کمک در بهبود افسردگی همسر</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">بعضی معتقدند مهم ترین کمکی که همسری می تواند به همسر افسرده اش بکند، کمک به تشخیص آن در اسرع وقت است. در بعضی موقعیت ها، احتمال بروز <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1063/marriage-4/"><strong>افسردگی</strong></a></span> افزایش می یابد؛ به عنوان مثال بعد از زایمان برخی از خانم ها برای دوره ای کوتاه دچار <em><strong>افسردگی</strong></em> می شوند، که اگر به موقع اقدامات لازم برای بهبود انجام نشود، ممکن است ادامه پیدا کند. اگر علائم افسردگی را در همسرتان می بینید، در اولین قدم او را تشویق کنید به متخصص مراجعه کند. اگر برای او تشخیص افسردگی داده شد، کمک کنید دستورات متخصص اعم از خوردن دارو یا دیگر فعالیت ها،ازجمله شرکت منظم در جلسات روان درمانی را انجام دهد. در ادامه به علائم اصلی افسردگی اشاره شده است.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="درمان افسردگی,تاثیر افسردگی,تاثیر افسردگی زنان,افسردگی,تاثیر افسردگی رابطه ها" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://mahakstan.ir/1063/marriage-4/"><img class="alignnone size-full wp-image-1065" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/afsordegi-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="درمان افسردگی" width="450" height="300"></a></p> <h3 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;">تاثیر افسردگی در رابطه زناشویی</span></h3> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #008080;"><strong>با سرماخوردگی روانی آشنا شوید</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">نداشتن اطلاعات درست درباره <em><strong>افسردگی</strong></em> می تواند باعث سوء برداشت از رفتار فرد مقابل و ایجاد مشکلات بیشتر شود. افسردگی می تواند ادراک، نگرش، احساس ، اعمال و تحمل فرد را تحت تاثیر قرار دهد. افراد افسرده، غالباً دیگران را در مشکلات شان مقصر می دانند و در زندگی فقط به اتفاقات تلخ توجه دارند. اگر همسر افسرده تان پیوسته ایراد می گیرد، یادتان باشد این رفتار یکی از ویژگی های بیماری اوست، پس خیلی به دل نگیرید. طی بیماری همسرتان، این نکته را بارها به خودتان گوشزد کنید که او قصد آزار شما را ندارد او بیمار است و این رفتارها نیز علائم بیماری او است و نه ویژگی های شخصیتی اش. اطلاعات کامل تر درباره افسردگی را می توانید از طریق کتاب های مربوطه کسب کنید. اگر اطلاعات تان را از طریق متخصصی که همسرتان به وی مراجعه کرده است کسب کنید بهتر خواهد بود. چرا که علائم <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1063/marriage-4/"><strong>افسردگی</strong></a></span> در همه افراد یکسان دیده نمی شود.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #333399;"><strong>استدلال آوردن را فراموش کنید</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">احساسات و برداشت های افراد افسرده، غالباً شکلی افراطی دارد. ممکن است همسرتان چیزهایی بگوید که از نظر شما اشتباه و غیرمنصفانه باشد، در این شرایط از بحث با او بپرهیزید و به عنوان مثال سعی نکنید به او اثبات کنید زندگی بد نیست یا او آدم خوبی است. این طرز برخورد ممکن است باعث شود دیگر با شما صحبت نکند، احساس تنهایی بیشتری کند و حتی افسردگی او شدت یابد. زمانی که همسر افسرده تان می گوید «هیچ کسی در این دنیا به فکر من نیست.» در عوض یادآوری مواردی که شما به او توجه داشته اید، می توانید چنین جمله ای بگویید «خیلی تلخ است که این احساس را داری، فکر می کنی چه کاری می توانیم انجام دهیم که احساس بهتری پیدا کنی؟»</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #800080;"><strong>خودتان را پاک نکنید</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">درمان <strong>افسردگی</strong> معمولاً در کوتاه مدت به نتیجه نمی رسد، این موضوع می تواند باعث خستگی، حساس شدن شما یا حتی عصبانیت تان شود. در این شرایط برای این که انرژی کافی در ارتباط با همسرتان داشته باشید، لازم است زمانی را برای خودتان در نظر بگیرید. درست و کامل غذا بخورید، هر روز ورزش کنید، خواب کافی داشته باشید، ارتباط تان را با دوستان و نزدیکان قطع نکنید و تفریح را از یاد نبرید. می توانید با خواندن داستان های طنز یا دیدن فیلم های کمدی، مقاومت تان را در برابر این بیماری افزایش دهید. البته توجه داشته باشید زیاده روی در این کارها می تواند باعث دلخوری همسرتان شود و شما را متهم به این کند که او را درک نمی کنید یا از او خسته شده اید. پس جانب تعادل را از دست ندهید.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="درمان افسردگی,تاثیر افسردگی,تاثیر افسردگی زنان,افسردگی,تاثیر افسردگی رابطه ها" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://mahakstan.ir/1063/marriage-4/"><img class="alignnone wp-image-1066 size-full" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/afsordegi-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="تاثیر افسردگی در رابطه زناشویی" width="450" height="301"></a></p> <h3 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;">تاثیر افسردگی در رابطه زناشویی</span></h3> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #339966;"><strong>قایم باشک ممنوع!</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">فراد افسرده انرژی کمی دارند و در نتیجه ممکن است طی روز خیلی از کارهایی را که دل شان می خواهد انجام دهند، نتوانند انجام دهند. ممکن است شما عصر از سر کار برگردید و ببینید همسرتان هنوز ظرف های صبحانه را نتوانسته جمع کند یا شوهرتان از صبح تصمیم داشته تلفنی بزند، اما هنوز نتوانسته این کار را انجام دهد. در این شرایط احتمالاً او عصبی است. حتی ممکن است از دست شما عصبانی باشد که چرا او را تنها گذاشته اید. قطعاً تحمل چنین شرایطی خیلی سخت و طاقت فرساست. پژوهش ها نشان داده است، داشتن فعالیت بدنی به درمان <em><strong>افسردگی</strong></em> کمک می کند، از طرفی نمی توانیم از فرد افسرده انتظار داشته باشیم که خودش برنامه منظمی برای ورزش بریزد و آن را اجرا کند. اگر برنامه منظم روزانه برای ورزش با همسرتان بگذارید، جدای از کمک به درمان افسردگی او، شما نیز از فواید آن بهره مند خواهید شد؛ چرا که تنش تان را کاهش می دهد و به بهبود رابطه شما و همسرتان کمک می کند.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>راهکار اساسی</strong></span></p> <p style="text-align: center;" align="center">شاید هیچ چیز در آرامش دادن به افراد نتواند جای مذهب و یاد خدا را بگیرد. علاوه بر کمکی که مذهب و معنویت می تواند به همسر افسرده شما کند، خود شما نیز می توانید از این موضوع بهره بگیرید. خدا را فراموش نکنید و به یاد داشته باشید که دل ها آرام نمی گیرد جز با یاد خدا.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="درمان افسردگی,تاثیر افسردگی,تاثیر افسردگی زنان,افسردگی,تاثیر افسردگی رابطه ها" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;">تاثیر افسردگی در رابطه <a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/cat/marriage/">زناشویی</a> بین زنان و مردان و راه درمان</span></h2> text/html 2017-03-26T18:20:13+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN بیوگرافی مهران غفوریان بازیگر طنز ایرانی بعلاوه عکس مهران غفوریان http://picture-2014.mihanblog.com/post/1006 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">بیوگرافی <a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/">مهران غفوریان</a> بازیگر طنز ایرانی بعلاوه عکس مهران غفوریان</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/"><img class="size-full wp-image-1057 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/mehran-ghaforiyan-4-mahakstan.ir_.jpg" alt="بیوگرافی مهران غفوریان" width="450" height="358"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/">بیوگرافی مهران غفوریان</a></span></h3> <p style="text-align: center;">نام :<strong>مهران</strong><br> نام خانوادگی :<strong>غفوریان</strong><br> تاریخ تولد :1353/6/3<br> محل تولد :تهران<br> تحصیلات :لیسانس نقاشی<br> پیشه :بازیگر و کارگردان<br> تاهل :متاهل</p> <p style="text-align: center;"><strong>مهران غفوریان</strong> در سوم شهریور 1353 در خیابان مولوی تهران به دنیا آمد. او از پدری تهرانی و مادری تبریزی متولد شده است و بزرگ شده تهرانسر و محله دریا میباشد.<br> پدرش سالها افسر نیروی دریایی بوده و در سال 1372 فوت کرده است. یک برادر به نام مهدی دارد که از او 5 سال بزرگتر است و آهنگسازی میکند.<br> او در سال 1373 وارد دانشگاه شد و در رشته نقاشی به ادامه تحصیل پرداخت و در این رشته لیسانس گرفت .<br> کمربند مشکی کاراته دارد، بسیار مهربان و با گذشت است و مادرش را خیلی دوست دارد. <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/actors-picture/"><strong>بازیگر</strong></a></span>ی را با مجموعه طنز جنگ 39، داریوش کاردان آغاز کرد.<br> از سال 1376 بود که برنامه گلها را ساخت و پس از آن حرف تو حرف، سپس در برنامه 1377، با <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/540/mehran-modiri/"><strong>مهران مدیری</strong></a></span> هم بازی شد،<br> سپس این چند نفر را کارگردانی کرد و ساخت که در بین مردم به نام هژیرها معروف شده بود. بعد از آن هم، زیر آسمان شهر را کارگردانی کرد.<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/"><strong>مهران غفوریان</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="مهران غفوریان,عکس مهران غفوریان,بیوگرافی مهران غفوریان,عکس های مهران غفوریان" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/"><img class="alignnone size-full wp-image-1058" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/mehran-ghaforiyan-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="مهران غفوریان,عکس مهران غفوریان,بیوگرافی مهران غفوریان,عکس های مهران غفوریان" width="450" height="302"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی مهران غفوریان</span></h3> <p style="text-align: center;"><em><strong>مهران غفوریان</strong></em> در تاریخ 13 دی ماه 93 متاهل شد و چندی پیش از آن در برنامه تلویزیونی گلخانه&nbsp; خبر نامزدی اش را اعلام نموده بود.</p> <p style="text-align: center;"><strong>مهران</strong> یک برادر بنام مهدی غفوریان دارد که البته چند سالی از او بزرگتر بوده و در زمینه ی موسیقی فعالیت دارد .</p> <p style="text-align: center;">کارهای سینمایی <em><strong>مهران غفوریان</strong></em></p> <p style="text-align: center;">1393:مجرد 40 ساله – شاهین باباپور<br> 1392:کالسکه – آرش معیریان<br> 1391:خواستگاری قلابی<br> 1391:سر پیری معرکه گیری<br> 1391:جا به جا<br> 1390:نردبان چوبی<br> 1390:شیطان در می زند<br> 1389:من پلیس نیستم<br> 1389:رفیق فابریک<br> 1389:سه نفر روی خط<br> 1389:پیتزا مخلوط<br> 1388:بی ستاره<br> 1388:شیر و عسل<br> 1388:حلقه های <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/"><strong>ازدواج</strong></a></span><br> 1388:میش<br> 1388:فوتبالی ها<br> 1387:پرواز مرغابی ها<br> 1387:توهم<br> 1385:<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/296/girl-photo/"><strong>دختر</strong></a></span> میلیونر<br> 1385:کلاهی برای باران<br> 1385:زن بدلی<br> 1383:انتخاب<br> 1383:شارلاتان</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="مهران غفوریان,عکس مهران غفوریان,بیوگرافی مهران غفوریان,عکس های مهران غفوریان" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/"><img class="alignnone size-full wp-image-1059" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/mehran-ghaforiyan-5-mahakstan.ir_.jpg" alt="مهران غفوریان,عکس مهران غفوریان,بیوگرافی مهران غفوریان,عکس های مهران غفوریان" width="450" height="315"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی مهران غفوریان</span></h3> <p style="text-align: center;">مجموعه های تلویزیونی مهران غفوریان :</p> <p style="text-align: center;">1393 در حاشیه – <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/540/mehran-modiri/"><strong>مهران مدیری</strong></a></span><br> 1393 سیگنال موجود است<br> 1393 خاتون<br> 1392 روزهای بد بدر – سعید آقاخانی<br> 1392 شوخی کردم – مهران مدیری<br> 1391 خانه اجاره ای<br> 1390 چمدان<br> 1390 خانه اجاره ای<br> 1390 راه در رو<br> 1388 زن بابا سعید آقاخانی<br> 1388 عید امسال<br> 1384 ارث بابام جواد رضویان<br> 1382 ورود ممنوع ممنوع<br> 1381 زیر آسمان شهر – سری سوم<br> 1380 زیر آسمان شهر – سری دوم<br> 1380 طبقه وسط مهران غفوریان<br> 1379 گلهای 79 مهران غفوریان<br> 1379 تماشا 79<br> 1378 شب روباه<br> 1378 گلهای 78<br> 1378 زیر آسمان شهر<br> 1378 این چند نفر<br> 1378 حرف تو حرف<br> 1377-1378 عید آن سالها<br> 1377 گلهای 77 مهران غفوریان<br> 1376 عروسی 77<br> 1376 گلهای 76<br> 1376 سلام سلام<br> 1375 مسابقه پنچ<br> 1375 فروشگاه<br> 1373 لبخند سوم</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="مهران غفوریان,عکس مهران غفوریان,بیوگرافی مهران غفوریان,عکس های مهران غفوریان" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی <a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1056/mehran-ghafourian/">مهران غفوریان</a> بازیگر طنز ایرانی بعلاوه عکس مهران غفوریان</span></h2> text/html 2017-03-26T17:21:40+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN علت درد زنان در رابطه های زناشویی با همسر خود بعلاوه توصیه های مفید http://picture-2014.mihanblog.com/post/1005 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/">علت درد زنان در رابطه های زناشویی</a> با همسر خود بعلاوه توصیه های مفید</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><img class="size-full wp-image-1049 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/zanayoshi-7-mahakstan.ir_.jpg" alt="علت درد زنان" width="450" height="337"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">علت درد زنان در رابطه های زناشویی</span></h3> <p style="text-align: center;"><strong>زناشویی</strong> : عشق ورزی دردناک در زندگی زناشویی و رابطه ی جنسی می توان مشکل ساز شود و همچنین شما باشد بررسی علل درد هنگام رابطه<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/marriage/"><strong> زناشویی</strong></a></span> بپردازیددر این مطلب دکتر فرهمند در رابطه با علت رابطه جنسی دردناک توضیحاتی میدهد. عشق بازی یکی از لذت بخش ترین فعالیت های انسانی است. آنگاه که هم رایی و همراهی باشد، دو تنی که در هم می آویزند و در هم می پیچند، با ناز و نوازش، با بوس و کنار می آغازند. به تماس پوست ها و تن ها می رسند و آنگاه با فریادی ، اوج لذت و کامیابی خود را انگار به جهان اعلام می کنند. این بهترین حالت <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><strong>رابطه ی جنسی</strong></a></span> است.</p> <p style="text-align: center;">این وضعیت ، اما در بسیاری از زوج ها ، وضعیتی آرمانی و دست نیافتنی باقی می ماند. بسیاری از عشق بازی ها ” میان- مایه ” ( médiocre) می مانند و پیش تر نمی روند. در آن نه اوج و فرازی هست و نه هم رایی و همراهی. زن و مرد (در رابطه ی دو جنسی) « hétérosexuel »به کمترین یا به کم دردسرترین رضایت می دهند ، با هم می خوابند و تنش های عصبی را آرام میکنند. هر یک به دلایل گوناگون چنان دور از شادمانی جنسی هستند که هم آغوشی بیشتر به ادای وظیفه می نماید تا به عشق ورزی .</p> <p style="text-align: center;">به گزارش تکناز عشق که واژه ی بزرگی است، معنای زندگی است ، به کناری نهاده می شود و آمیزش تسلابخش جای عشق بازی می نشیند.بدتر از این هم هست. در این نوشته می خواهم به همین بدتر ها بپردازم : انواع دردهای هنگام عشق ورزی در زن و مرد. این عشق ورزی های درد زا ، یا درد انگیز، تنها ناشی از گرفتاری های جسمی – فیزیکی ( organique) نیست بخش بزرگی ریشه در روان و رفتار و ارتباط ما با آن فرد مشخص دارد . همه را به خلاصه خواهیم دید .</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="درد زنان,رابطی جنسی,رابطه جنسی زنان,درد در زابطه جنسی,درد زنان در رابطه" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><img class="alignnone size-full wp-image-1050" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/zanayoshi-6-mahakstan.ir_.jpg" alt="درد زنان,رابطی جنسی,رابطه جنسی زنان,درد در زابطه جنسی,درد زنان در رابطه" width="450" height="300"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">علت درد زنان در رابطه های زناشویی</span></h3> <p style="text-align: center;">&nbsp;آمیزش دردناک در زنان :</p> <p style="text-align: center;">حدود بیست در صد خانم هایی که به مطب سکسولوژی مراجعه می کنند از دردناکی <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><strong>آمیزش جنسی</strong></a></span> گله دارند ، در بیشتر موارد سبب این درد آماده نبودن زن برای پذیرش مرد در درون خود است . اگر بانو به اندازه ی کافی تحریک نشده باشد ، ماهیچه های زیر شکمی اش خوب شل نخواهد شد، مهبل ( vagin) خوب خیس و لزج نخواهد بود ، در چنین حالتی دخول ( pénétration) بی تردید ناخوشایند و شاید دردزا میشود .علت درد می تواند جسمی یا روانی باشد، در بسیاری افراد هر دو علت با هم وجود دارند.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;1-<span style="color: #800080;"><strong> علت های جسمانی</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;هر بانویی که احساس درد در نزدیکی می کند بد نیست که ابتدا خودش کمی دستگاه جنسی اش را “معاینه ” کند ببیند آیا جای زخمی، جوش خوردگی ای، تغییر بافتی حس می کند یا نه ؟می تواند با انگشت خود دریابد که آیا نقطه ی حساس و دردناکی در <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><strong>واژن</strong></a></span> وجود دارد ، قسمتی از واژن منقبض شده یا کشیدگی غیر عادی دارد؟به دقت توجه کند :</p> <p style="text-align: center;">–&nbsp; آیا درد تنها علامت است یا همراه با درد سوزش و خارش هم هست<br> –&nbsp; ترشح غیر عادی و احتمالا چرکی هم وجود دارد یا نه ؟<br> –&nbsp; آمیزش دردناک در زمان های بخصوصی در رابطه با خونریزی ماهانه پیش می آید ؟<br> – بعضی وضعیت های هم آغوشی دردناک است یا هر نوع عشق بازی ؟<br> – درد در تمام مدت آمیزش وجود دارد یا تنها در شروع دخول ،یا در پایان دخول ،یا چند ساعت پس از دخول ؟توضیح این نکته ها به پزشک در تشخیص بیماری کمک میکند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="درد زنان,رابطی جنسی,رابطه جنسی زنان,درد در زابطه جنسی,درد زنان در رابطه" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><img class="alignnone size-full wp-image-1051" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/zanayoshi-8-mahakstan.ir_.jpg" alt="درد زنان,رابطی جنسی,رابطه جنسی زنان,درد در زابطه جنسی,درد زنان در رابطه" width="450" height="376"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">علت درد زنان در رابطه های زناشویی</span></h3> <p style="text-align: center;">&nbsp;2- <span style="color: #333399;"><strong>دردهای ابتدای دخول</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;وقتی شروع دخول دردناک است ، پزشک پیش از هر تشخیص دیگری باید متوجه عفونت بشود.<br> – بیشتر وقتها, عفونت مثانه(cystite)<br> – گاهی عفونت قارچی (mycoses)<br> – بیماریهای آمیزشی (Infection Sexuellement Transmissible )<br> – بیماری های پوستی مثل اگزما<br> – ناهنجاریهای اندامی – تشریحی (anatomique ) : پس از آبستنی دشوار ، اپیزیوتومی بد دوخته شده<br> – به ندرت انقباض و سختی لیگامان ها<br> – <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><strong>پرده بکارت</strong></a></span> سفت و سخت<br> – نا هنجاری های ساختمان مهبل (malformations vaginale )<br> بیشتر این دسته از مشکلات را میتوان با معاینه بالینی تشخیص داد.</p> <p style="text-align: center;">3- دردهای عمقی مهبل (vagin )</p> <p style="text-align: center;">این درد ها ناشی از بیماری های دستگاه جنسی زنان است :<br> – فیبروم های رحمی<br> – کیست های بزرگ <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><strong>تخمدان</strong></a></span><br> – اندومتریوز ( که می تواند باعث نازایی و درد ماهانه هم شود)<br> – جراحی و درمان هورمونی<br> – زخم های سر رحم<br> – عفونت لوله ها (salpingite)</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="درد زنان,رابطی جنسی,رابطه جنسی زنان,درد در زابطه جنسی,درد زنان در رابطه" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><img class="alignnone wp-image-1052 size-full" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/zanayoshi-9-mahakstan.ir_.jpg" alt="علت درد زنان در رابطه های زناشویی" width="450" height="247"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">علت درد زنان در رابطه های زناشویی</span></h3> <p style="text-align: center;">&nbsp;4- <span style="color: #800000;"><strong>مشکلات روانی</strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;بانویی که از دخول کمی وحشت دارد ، عضلات پیرامون دستگاه جنسی اش منقبض می شود و ترشح لیز مهبلی نخواهد داشت. هر کوششی ، برای دخول دردناک خواهد بود. با هر تلاش مجدد برای عشق ورزی دور باطل : « کوشش برای دخول!وحشت از درد!انقباض عضلات و خشکی <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1048/marriage-3/"><strong>واژن</strong></a></span>! پیدایش درد واقعی » برقرار می شود و به تدریج امکان آمیزش طبیعی کم و کمتر.</p> <p style="text-align: center;">ریشه های این نوع وحشت از دخول را باید در روانشناسی بیمار جست :</p> <p style="text-align: center;">– خوف از بیماریهای آمیزشی<br> – تصور بزرگی نرّگی(la verge) ونبود جای کافی برای آن<br> – نگرانی از توانایی خود در کام بخشی به همسر<br> – برخوردها و دعواها با همسر همه ی اینها به شکل « درد » در آمیزش ظاهر می شوند . گاهی هم علت واقعی درد نهفته تر است و در تناقضات ناخودآگاه جا دارد .</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="درد زنان,رابطی جنسی,رابطه جنسی زنان,درد در زابطه جنسی,درد زنان در رابطه" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">علت درد زنان در رابطه های <a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/cat/marriage/">زناشویی</a> با همسر خود بعلاوه توصیه های مفید</span></h2> text/html 2017-03-26T15:24:12+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN بیوگرافی بهرام رادان سوپر استار سینما بعلاوه عکس بهرام رادان http://picture-2014.mihanblog.com/post/1004 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan">بیوگرافی بهرام رادان</a> سوپر استار سینما بعلاوه عکس بهرام رادان</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan"><img class="alignnone size-full wp-image-1040" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/bahram_radan-iractor-blogfa-com.jpg" alt="بیوگرافی بهرام رادان" width="450" height="558"></a></p> <p style="text-align: center;">نام: <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan"><strong>بهرام</strong></a></span></p> <p style="text-align: center;">نام خانوادگی:<strong>رادان</strong></p> <p style="text-align: center;">تاریخ تولد:1358/2/8</p> <p style="text-align: center;">محل تولد :تهران</p> <p style="text-align: center;">تحصیلات:فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی</p> <p style="text-align: center;">تاهل:مجرد</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس بهرام رادان,بهرام رادان,بیوگرافی بهرام رادان,عکس های بهرام رادان" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan"><img class="alignnone size-full wp-image-1041" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/bahram-radan-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس بهرام رادان,بهرام رادان,بیوگرافی بهرام رادان,عکس های بهرام رادان" width="450" height="655"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan">بیوگرافی بهرام رادان</a></span></h3> <p style="text-align: center;"><strong>بهرام رادان</strong> در&nbsp; 8 اردیبهشت ماه سال 1358 (28 آوریل 1979)، در تهران متولد شد.</p> <p style="text-align: center;">او فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. او دوره <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/actors-picture/"><strong>بازیگر</strong></a></span>ی را در سال 1378 و در آموزشگاه هیوا فیلم گذراند و در همان سال برای بازی در فیلم شور عشق با بازیگری <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/657/mahnaz-afshar/"><strong>مهناز افشار</strong></a></span> ساخته نادر مقدس&nbsp; انتخاب شد.</p> <p style="text-align: center;">در اولین حضور سینمایی تنها به واسطه چهره اش شناخته شد:شور عشق اما فیلم به فیلم به دانش سینمایی خود افزود و توانست</p> <p style="text-align: center;">فوت و فن<em><strong> بازیگر</strong></em>ی را بیاموزد تا اینکه در چهارمین نقش آفرینی اش کاندید دریافت تندیس بهترین <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/actors-picture/"><strong>بازیگر</strong></a></span> نقش اول مرد در پنجمین جشن خانه سینما شد:آواز قو. رادان سپس موفق به کسب سیمرغ بلورین نقش اول مرد نیز شد که با انتقاداتی از سوی برخی محافل سینمایی روبرو شد.</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan"><strong>بهرام رادان</strong></a></span> پس از بازی در فیلم های شورعشق و آواز قو در سال 1379 در فیلم سینمای آبی به کارگردانی حمید لبخنده به ایفای نقش پرداخت.</p> <p style="text-align: center;">داستان آن این است که دختری به نام مهتاب (هدیه تهرانی) با جوانی به نام ارسطو (<strong>بهرام رادان</strong>) به عمد تصادف می کند و همین تصادف باعث آشنایی و درگیری آنها باهم می شود.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس بهرام رادان,بهرام رادان,بیوگرافی بهرام رادان,عکس های بهرام رادان" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan"><img class="alignnone size-full wp-image-1042" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/bahram-radan-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس بهرام رادان" width="450" height="553"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong>بهرام رادان</strong> در سال 1383 با بازی در فیلم سینمایی گاو خونی به کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی و تهیه کنندگی علی معلم بر اساس گاوخونی (رمان) نوشته جعفر مدرس صادقی موفق به کسب تندیس حافظ شد.</p> <p style="text-align: center;">گاوخونی داستان کابوس های جوانی را حکایت می کند که خاطرات پدر مرده اش، شهر زادگاهش یعنی اصفهان و رودخانه زاینده رود او را به مرز پریشانی می رساند.</p> <p style="text-align: center;">فیلم سربازهای جمعه به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی مرتضی شایسته ساخته سال 1382 است.</p> <p style="text-align: center;">بهرام رادان برای بازی در این فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم شد.</p> <p style="text-align: center;">این فیلم داستان چند سرباز است که یک روز جمعه به همراه گروهبان خود به شهر می آیند. این روز تعطیل اما برای آنها حوادثی تازه در پی دارد و آنها را به نگاهی دیگر می رسان</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;فیلم سربازهای جمعه در بیست و دومین دوره جشنواره فیلم فجر (1382) در بخش بهترین بازیگر نقش دوم زن (مریلا زارعی) سیمرغ بلورین مسابقات را کسب کرده است.</p> <p style="text-align: center;">همچنین این فیلم در دو بخش بهترین بازیگر نقش دوم مرد (بیژن امکانیان) و بهترین صدابرداری (اسحاق خانزادی) نیز کاندیدا مسابقات بوده است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس بهرام رادان,بهرام رادان,بیوگرافی بهرام رادان,عکس های بهرام رادان" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan"><img class="alignnone size-full wp-image-1043" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/bahram-radan-4-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس بهرام رادان" width="450" height="299"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong>بهرام رادان</strong> به تازگی در فیلم سینمایی آتش بس 2 که ادامه فیلم آتش بس میباشد در کنار میترا حجار به ایفای نقش پرداخت این فیلم همانند سری نخست آن با استقبال خوبی رو برو شد و فروشی میلیاردی داشت.</p> <p style="text-align: center;">در خلاصه ی داستان این فیلم آمده است:«یک زوج جوان و تحصیلکرده که عازم سفری به خارج از کشور هستند، پس از سال ها مشاور خانواده ی خود را به طور اتفاقی در فرودگاه ملاقات می کنند و در مدت زمانی که منتظر پرواز خود هستند، اتفاقات سال هایی از زندگی خود را در مدتی که مشاور آن ها در خارج از کشور بود، مرور می کنند.»</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس بهرام رادان,بهرام رادان,بیوگرافی بهرام رادان,عکس های بهرام رادان" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan"><img class="alignnone size-full wp-image-1044" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/bahram-radan-5-mahakstan.ir_.jpg" alt="بیوگرافی بهرام رادان" width="450" height="284"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan">عکس بهرام رادان</a></span></h3> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس بهرام رادان,بهرام رادان,بیوگرافی بهرام رادان,عکس های بهرام رادان" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بیوگرافی <a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1039/bahram-radan">بهرام رادان</a> سوپر استار سینما بعلاوه عکس بهرام رادان</span></h2> text/html 2017-03-25T19:24:52+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN عکس حیوانات اهلی و وحشی http://picture-2014.mihanblog.com/post/1003 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">عکس حیوانات اهلی و وحشی در جنگل های سر سبز</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="size-full wp-image-1021 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس سگ" width="450" height="337"></a></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/photo-animals/">عکس حیوانات</a></span> :</strong> در این پست قصد داریم برای شما دوستان مجموعه ای از <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/photo-animals/"><strong>حیوانات وحشی</strong></a></span> و اهلیو بزاریم ک امیدواریم لذت ببرید</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1022" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس گربه" width="450" height="337"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/398/photos-of-cats/"><strong>عکس گربه</strong></a></span> در کنار اردک در طبیعت سبز</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1023" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-4-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس جوجه" width="450" height="337"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/595/photo-chickens/"><strong>عکس جوجه</strong></a></span> ماشینی در طبیعت سبز</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1024" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-5-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس ببر" width="450" height="283"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس ببر وحشی مازندران در جنگل های سبز</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1025" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-6-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس اسب" width="450" height="253"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/631/photo-horses/"><strong>عکس اسب</strong></a></span> قهوه ای رام شده در جنگل های سبز</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1026" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-7-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس گرگ" width="450" height="265"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/677/photo-wolf/"><strong>عکس گرگ</strong></a></span> وحشی الفا در طبیعت سفید سیبری</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1027" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-8-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس خرگوش" width="450" height="318"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/607/photo-rabbit/"><strong>عکس خرگوش</strong></a></span> ناناز خونگی در طبیعت سبز</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1029" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس شیر" width="450" height="339"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/809/photo-lion/"><strong>عکس شیر</strong></a></span> دو رگ در باغ وحش خارج</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1033" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-10-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس ببر" width="450" height="273"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/665/photo-tiger/"><strong>عکس ببر</strong></a></span> نارنجی بنگال در طبیعت سبز جنگل</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone size-full wp-image-1035" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-11-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس ببر" width="450" height="253"></a></p> <p style="text-align: center;">عکس ببر وحشی بنگال در جنگل های سر سبز جنگل</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1019/photo-animals-1/"><img class="alignnone wp-image-1036 size-full" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-heyvanat-13-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس حیوانات اهلی و وحشی در جنگل های سر سبز" width="450" height="337"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/665/photo-tiger/"><strong>عکس ببر سفید</strong></a></span> وحشی در طبیعت سر سبز جنگل</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس حیوانات,عکس حیوانات اهلی,عکس حیوانات وحشی,عکس های حیوانات" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">عکس حیوانات اهلی و وحشی در جنگل های سر سبز</span></h2> text/html 2017-03-25T13:45:40+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN عکس پروفایل خاص http://picture-2014.mihanblog.com/post/1002 <h2 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/217/profile-picture/">عکس پروفایل خاص</a> و زیبا برای دختر و پسر | عکس پروفایل 2018</span></h2> <p align="center"><a href="http://mahakstan.ir/217/profile-picture/"><img class="size-full wp-image-218 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-profile-1-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس پروفایل,عکس پروفایل دخترانه,عکس پروفایل پسرانه,عکس پروفایل شیک 2018" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/photos-of-full-hd/"><strong>عکس</strong></a></span> : در این پست از <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir"><strong>محکستان</strong></a></span> قصد داریم برای شما دوستان <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/217/profile-picture/"><strong>عکس پروفایل</strong></a></span> دخترانه و پسرانه رو بزاریم ک امید وارم استفاده کنید</p> text/html 2017-03-23T20:56:29+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN فواید ازدواج کردن دختر پسر ها از لحاظ شرعی http://picture-2014.mihanblog.com/post/1001 <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/"><img class="alignnone wp-image-1011 size-full" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/zanashoyi-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="ازوداج کردن,فواید مزدوج شدن,فواید ازدواج کردن" width="450" height="360"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/">فواید ازدواج کردن</a></span></h3> <p style="text-align: center;">&nbsp;درصد حجم مایع منی ترشحات پروستات و 40 درصد آن ترشحات کیسه های منوی هستند. این ترشحات فاقد هرگونه ماده مفید مهم برای بدن هستند.</p> <p>در حقیقت یکی از روش های درمانی «عفونت پروستات» یا «پروستاتیت» در مردان، افزایش تعداد روابط زناشویی است که در آن به طور مکرر ترشحات پروستات تخلیه و باعث دفع باکتری ها می شود</p> <p style="text-align: center;">بنابراین مایع منی نه در نخاع تولید می شود و نه در بیضه ها. نقش بیضه اضافه کردن اسپرم به<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/"><strong> مایع منی</strong></a></span> است. فقط حدود یک درصد حجم مایع <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/"><strong>منی</strong></a></span> شامل اسپرم ها می شود</p> <p style="text-align: center;">بنابراین مردانی که فاقد<span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/"><strong> اسپرم</strong></a></span> هستند (تعداد اسپرم صفر یا آزواسپرمی) متوجه این مشکل خود نمی شوند، مگر اینکه آزمایش تجزیه مایع منی بدهند که در آن مشخص می شود مایع منی فاقد اسپرم است.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="فواید ازدواج کردن" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-1012" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/zanashoyi-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="فواید ازدواج کردن" width="450" height="450"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/">فواید ازدواج کردن</a></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/1009/marriage-2/"><strong>&nbsp;منی</strong></a></span> تولید شده در کیسه های منوی ذخیره می شود. حجم کیسه های منی حدود 5 میلی لیتر است، اگر کیسه های منی پس از پرشدن توسط رابطه زناشویی خالی نشوند،</p> <p style="text-align: center;">به روش های دیگر مثلا احتلام شبانه خالی خواهند شد و اگر خالی نشوند مایع منی و اسپرم ها جذب می شوند.</p> <p>به گزارش آکاایران: در حقیقت رابطه <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/marriage/"><strong>زناشویی</strong></a></span> دارای اثرهای مفیدی هم روی بدن است. 10 اثر مفید رابطه زناشویی بر بدن عبارتند از:</p> <p>1) در افرادی که دارای رابطه زناشویی هستند، سیستم ایمنی بدن قوی تر از افراد فاقد رابطه زناشویی است.</p> <p style="text-align: center;">سیستم ایمنی بدن مانند یک سد در مقابل عفونت ها و سلول های سرطانی عمل می کند. در دانشگاه پنسیلوانیا در یک بررسی مشخص شده سطح آنتی بادی ها در افرادی که در هفته 2-1 بار رابطه زناشویی برقرار می کنند</p> <p style="text-align: center;">، بالاتر است. آنتی بادی ها، مسئول دفاع از بدن در مقابل عفونت ها و سلول های سرطانی هستند. داشتن رابطه زناشویی منظم و موثر، باعث کاهش میزان ابتلا به بیماری های ویروسی مثل سرماخوردگی و آنفلوانزا می شود.</p> text/html 2017-03-23T15:06:16+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN عکس های عاشقانه متن دار احساسی و رمانتیک http://picture-2014.mihanblog.com/post/1000 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/">عکس های عاشقانه</a> متن دار احساسی و رمانتیک</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-997" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار" width="450" height="462"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/"><strong>عکس عاشقانه</strong></a></span> : در این پست قصد داریم برای شما دوستان عزیز جدید ترین <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/242/photo-romance-4/"><strong>عکس عاشقانه متن دار</strong></a></span> رو بزاریم ک امیدواریم لذت ببرید</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-998" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-4-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس نوشته" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/771/picture-writing-romantic/"><strong>عکس نوشته عاشقانه</strong></a></span> احساسی سال 96</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-996" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار" width="450" height="411"></a></p> <p style="text-align: center;">زیبا ترین <span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://mahakstan.ir/771/picture-writing-romantic/"><strong>عکس نوشته احساسی</strong></a></span> مخصوص <span style="color: #333399;"><a style="color: #333399;" href="http://mahakstan.ir/217/profile-picture/"><strong>پروفایل</strong></a></span> سال 96</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-999" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-5-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/242/photo-romance-4/"><strong>عکس عاشقانه متن دار</strong></a></span> احساسی و زیبا در سال 96</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-1000" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-6-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس نوشته عاشقانه" width="450" height="439"></a></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/photos-of-full-hd/"><strong>عکس</strong></a></span> عاشقانه متن دار زیبا در سال 96</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-1001" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-7-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار" width="450" height="358"></a></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین <span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/"><strong>عکس عاشقانه</strong></a></span> متن دار غمگین زیر بارون</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-1002" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-8-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="450" height="450"></a></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین عکس های نوشته <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/"><strong>عاشقانه</strong></a></span> شیک و زیبا سال 96</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-1003" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-9-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس نوشته" width="450" height="461"></a></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین عکس <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/771/picture-writing-romantic/"><strong>نوشته عاشقانه</strong></a></span> شیک و رمانتیک سال 96</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone size-full wp-image-1004" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-10-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس عاشقانه دخترانه" width="450" height="431"></a></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/156/photo-romance-2/"><strong>عکس عاشقانه دخترانه</strong></a></span> متن دار سال 2018</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/995/photo-romance-16/"><img class="alignnone wp-image-1005 size-full" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/asheghane-matn-dar-12-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس های عاشقانه متن دار احساسی و رمانتیک" width="450" height="439"></a></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/"><strong>عکس های عاشقانه</strong></a></span> متن دار زیبا و احساسی</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس عاشقانه متن دار,عاشقانه متن دار,عکس های عاشقانه متن دار,متن دار جدید 96" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/">عکس های عاشقانه</a> متن دار احساسی و رمانتیک</span></h2> text/html 2017-03-21T15:17:40+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN عکس پزمان بازغی بازیگر خوش برخورد http://picture-2014.mihanblog.com/post/999 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/985/pejman-bazeghi/">عکس پزمان بازغی</a> بازیگر خوش برخورد سینما بعلاوه بیوگرافی پژمان بازغی</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/985/pejman-bazeghi/"><img class="size-full wp-image-986 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-phezman-bazeghi-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس پژمان بازغی" width="450" height="617"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/actors-picture/"><strong>عکس بازیگران</strong></a></span> : در این پست قصد داریم برای شما دوستان عکس و بیوگرافی <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/985/pejman-bazeghi/"><strong>پژمان بازغی</strong></a></span> بازیگر خوش عاطیه سینما رو بزاریم که امیدواریم بتر این بازیگر رو بشناسید</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس پژمان بازغی,بیوگرافی پژمان بازغی,عکس های پژمان بازغی,عکس جدید پژمان بازغی" width="300" height="89"></p> text/html 2017-03-21T11:21:52+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN عکس هوای بارانی قشنگ و عاشقانه سال 96 http://picture-2014.mihanblog.com/post/998 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/970/rainy-weather/">عکس هوای بارانی قشنگ و عاشقانه</a> همراه با چتر و دونه های بارون</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/970/rainy-weather/"><img class="size-full wp-image-971 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-havaye-barani-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس هوای بارانی" width="450" height="370"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/love-picture/"><strong>عکس عاشقانه</strong></a></span> : در این پست قصد داریم برای شما دوستان جدید ترین <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/970/rainy-weather/"><strong>عکس عاشقانه بارانی</strong></a></span> رو بزاریم ک امیدواریم لذت ببرید</p> text/html 2017-03-20T12:22:29+01:00 picture-2014.mihanblog.com TrojaN بیوگرافی سحر قریشی http://picture-2014.mihanblog.com/post/997 <div id="article_content" class="single_article_content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/">بیوگرافی سحر قریشی</a> بازیگر سینمای ایران بعلاوه عکس</span></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/"><img class="size-full wp-image-953 aligncenter" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-sahar-ghoreyshi-2-mahakstan.ir_.jpg" alt="سحر قریشی" width="450" height="495"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/cat/actors-picture/"><strong>عکس بازیگران</strong></a></span> : در این پست قصد داریم برای شما دوستان <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/"><strong>بیوگرافی سحر قریشی</strong></a></span> و <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/"><strong>عکس سحر قریشی</strong></a></span> رو بزاریم ک امیدواریم بهتر این بازیگر رو بشناسید</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس سحر قریشی,بیوگرافی سحر قریشی,عکس های سحر قریشی,عکس سحر قریشی 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/"><img class="alignnone size-full wp-image-954" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-sahar-ghoreyshi-3-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس سحر قریشی,بیوگرافی سحر قریشی,عکس های سحر قریشی,عکس سحر قریشی 96" width="450" height="450"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/">بیوگرافی سحر قریشی</a></span></h3> <p style="text-align: center;"><strong>سحر قریشی</strong> ( متولد ۶ دی ۱۳۶۶ در تهران ) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر ایران است. سحر قریشی تنها عضو متاهل بین بازیگران جوان دلنوازان به حساب می آید. تنها یک برادر دارد و رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی و قرمز است . وی دوست دارد هر چه زود تر به اوج برسد و این آینده را برای خود پیش بینی میکند . برای<strong> قریشی</strong> نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت دارد .</p> <p style="text-align: center;">او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. اولین کار بازیگری <span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/"><strong>سحر قریشی</strong></a></span> بازی در فیلم لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود.<br> وی سابقا همسر مهران ذاکری بود، این دو مدتی قبل طلاق گرفتند.</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس سحر قریشی,بیوگرافی سحر قریشی,عکس های سحر قریشی,عکس سحر قریشی 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/"><img class="alignnone size-full wp-image-955" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-sahar-ghoreyshi-4-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس سحر قریشی,بیوگرافی سحر قریشی,عکس های سحر قریشی,عکس سحر قریشی 96" width="450" height="584"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/">عکس سحر قریشی</a></span></h3> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس سحر قریشی,بیوگرافی سحر قریشی,عکس های سحر قریشی,عکس سحر قریشی 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-956" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-sahar-ghoreyshi-5-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس های سحر قریشی" width="450" height="442"></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین عکس های <strong>سحر قریشی</strong> در عمر بازیگری خود</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس سحر قریشی,بیوگرافی سحر قریشی,عکس های سحر قریشی,عکس سحر قریشی 96" width="300" height="89"></p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-957" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/03/axs-sahar-ghoreyshi-mahakstan.ir_.jpg" alt="عکس سحر قریشی" width="450" height="450"></p> <p style="text-align: center;">جدید ترین <strong>عکس های سحر قریشی</strong> در اتلیه</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-38 size-medium" src="http://mahakstan.ir/wp-content/uploads/2017/02/mahakstan.ir_-300x89.jpg" alt="عکس سحر قریشی,بیوگرافی سحر قریشی,عکس های سحر قریشی,عکس سحر قریشی 96" width="300" height="89"></p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://mahakstan.ir/952/sahar-ghoreyshi/">بیوگرافی سحر قریشی</a> بازیگر سینمای ایران بعلاوه عکس</span></h2> </div>